Kreds 10 Kredskontoret

Om Glostrup Lærerforening

Glostrup Lærerforening udgør kreds 10 af Danmarks Lærerforening.

Kredsen har pt. 312 medlemmer, hvoraf  218 er lærere og børnehaveklasseledere og  94 er pensionister og efterlønnere.

Kredsens mål er

  • at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser
  • at styrke sammenholdet mellem medlemmerne
  • at tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne

Kredsen ledes af en styrelse på 8 medlemmer - inkl. kredsformand, næstformand og kasserer.

Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, som finder sted én gang årligt.