Kreds 10

Kredsstyrelsen

Glostrup Lærerforening har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, 4 tillidsrepræsentantsuppleanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Lene Jensen
Mobilnr. 24 61 36 84
E-mail: l@dlf.org
Arbejdsmiljøanvarlig


Næstformand:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 14
E-mail: tbje@dlf.org
Kursusansvarlig


Kasserer:
Anders Falkenberg Nilsson
Mobilnr. 29 92 43 88
E-mail: anil@dlf.org

  

Tillidsrepræsentanter:

Glostrup Skole:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 41
E-mail: tbje@dlf.org

 

Matrikler:


Søndervangskolen:
Anna Højlund
E-mail: anna@dlf.org

 

Nordvangskolen:
Lisbet Merlung
E-mail: lisbet.merlung@skolekom.dk

 

Vestervangskolen:
Charlotte Borup                    
E-mail: Pædagogisk ansvarlig

 

Skovvangskolen:
Anders Jørsum
E-mail: andersjolle@hotmail.com

 

CDS:
Marianne Polk
E-mail: marianne.polk@glostrup.dk

 

BUC:
Sarah Hauge Nørreskov
E-mail: thomassarah55@hotmail.com