TR

Som TR er man forbindelsesled mellem Danmarks Lærerforening og medlemmerne vedrørende foreningspolitiske og -tekniske spørgsmål. Man arbejder således indenfor de beslutninger og retningslinjer, som Danmarks Lærerforening opstiller.

I TR-håndbogen finder du redskaber og informationer, som du kan bruge i dit daglige arbejde som tillidsrepræsentant. Håndbogen giver en grundig indføring i stort set alle de emner, du kan støde på i dit arbejde som tillidsrepræsentant.
Link til TR-håndbogen

 

Her kan du finde en oversigt over TR i kredsen: 


Glostrup Skole:

Tillidsrepræsentant
Thomas Bo Jensen 
Email: tbje@dlf.org

 

Nordvangskolen:

Tillidsrepræsentant
Lisbet Merlung 
Email: Lisbet.Merlung@skolekom.dk

TR-Suppleant
Flemming Erichs Ingvorsen 
Email: flei@dlf.org
 

Skovvangskolen:

Tillidsrepræsentant
Anders Jørsum 
Email: andersjolle@hotmail.com

TR-Suppleant

Anders Nilsson
Email: nilssonanders@gmail.com
 

Søndervangskolen:

Tillidsrepræsentant
Anna Højlund 
Email: anna@dlf.org 

TR-Suppleant
Bendt Christian Killerup Svenssen 
Email: bcsvenssen@gmail.com

 
Vestervangskolen:

Tillidsrepræsentant
Charlotte Borup 
Email: ksdlf@live.dk

TR-Suppleant
Vakant

CDS:

Tillidsrepræsentant
Marianne Polk 
Email: marianne.polk@glostrup.dk


Skolen ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center:

Tillidsrepræsentant
Anne Vestergaard Laursen
Email: annevjensen@hotmail.com

TR-suppleant:
Julie Trier
Email: trierjulie@hotmail.com