Løntjek på skolerne

Få tjekket om du får den korrekte løn

Kom forbi med din lønseddel og få tjekket om du får den rigtige løn:

Mandag den 18-9 på Søndervangskolen kl. 11.15
Tirsdag den 19-9 på Nordvangskolen kl. 11.15
Fredag den 22-9 på Vestervangskolen kl. 11.15
Fredag den 29-9 på Skovvangskolen kl. 11.15
Fredag den 29-9 på BUC kl. 12.30

Emner

Målgruppe