Åbent brev til Glostrup Kommunalbestyrelse

Lærerne på Nordvangskolen har bedt mig om at videreformidle nedenstående. Med venlig hilsen Lene

Det var et stort chok for lærerne på Nordvangskolen, da vi fredag d. 28. juni modtog beskeden om, at vores afdelingsskoleleder var blevet afskediget som led i justeringen af skolestrukturen i Glostrup. Ingen på skolen havde forestillet sig, at dét kunne ske ovenpå dels den udmelding vedr. ændringer i skolestrukturen, der er kommet fra Center for Børn, Unge og Familier, dels den tilstand, skolen har befundet sig i de seneste år. 

I Politisk aftale om justering af Glostrup Skole står der:

“Referenceforholdene i ledelsen gøres enklere, og beslutningskraften øges lokalt. Skoleafdelingslederne refererer direkte til skolelederen, og øvrige ledere referer til skoleafdelingslederen (linjeledelse). Da ledelseskraften styrkes lokalt, reduceres fællesledelsen med én leder. Skolelederen vil have en dobbeltfunktion og vil også varetage ledelsen af en af skoleafdelingerne.”

Af denne formulering forstår vi, at det er fællesledelsen, der skal reduceres med én leder, og vi ser beslutningen om at afskedige en afdelingsskoleleder som i direkte modstrid med den politiske beslutning. Er denne udmøntning af den politiske beslutning i overensstemmelse med politikernes hensigt?

Vi har ydermere fået at vide, at den nye afdelingsskoleleder på Nordvangskolen skal have en dobbeltrolle, idet han også skal varetage stillingen som souschef ved Glostrup Skole. På den måde vil to afdelingsskoleledere også sidde i fællesledelsen, og vi kan ikke se, at det er intentionen i den politiske aftale. Ligeledes kan vi med den nuværende beslutning ikke se, at den lokale beslutningskraft øges. Tværtimod bliver den reduceret væsentligt. 

Som personale er vi glade for, at referenceforholdene i ledelsen gøres enklere i aftalen. Men med den foreslåede struktur, hvor fællesledelse og afdelingsskolelederen er én og samme person, opstår en bekymring for, hvem der taler Nordvangskolens sag i mødet med fællesledelsen. 

Siden indførelsen af Glostrup Skole har Nordvangskolen oplevet voldsomt mange ledelsesskift. En hurtig optælling viser, at mindst 10 ledere har forladt skolen. Så mange lederskift har medført uro i personalegruppen med bl.a. dårligt arbejdsmiljø og manglende arbejdsglæde til følge. Dette har kunnet aflæses direkte i kommunens årlige TAL-undersøgelse samt de to påbud fra Arbejdstilsynet. 

Vi frygter, at den opadgående kurve, vi har set på arbejdsmiljø og arbejdsglæde gennem de seneste to år under Lena Viftrups ledelse, nu knækker. Det slider voldsomt på personalegruppen, at vi hvert/ hvert andet år skal starte forfra med at opbygge et 
tillidsforhold til en ny leder. Ydermere kan vi af aftalepapiret se, at “Der udarbejdes funktionsbeskrivelse for de respektive ledelsesfunktioner (skoleleder og afdelingsskoleleder), så arbejdsdelingen er tydelig.” På nuværende tidspunkt er disse opgavebeskrivelser ikke udarbejdet, og også dette giver anledning til usikkerhed. Vi frygter, at det kan starte en ny medarbejderflugt. 

For at lave en skole med høj kvalitet for både elever, forældre og medarbejdere og fortsætte Nordvangskolens gode udvikling, har vi brug for arbejdsro. Vi har brug for en ledelse, som har klare og tydelige visioner, som er god til at samarbejde med alle medarbejdergrupper og forældre, men som også ser os og bakker os op. Det er vi kommet væsentligt tættere på de seneste to år med Lena Viftrup. Vi er kede af, at vi ikke får mulighed for at fortsætte samarbejdet. 

Drøftet og vedtaget af en bekymret, samlet lærergruppe på Nordvangskolen.