Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole

Se aftalen hér

 

Emner

Målgruppe