Lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole for skoleåret 2021-22

Der er opnået enighed om en lokalaftale om arbejdstid for lærere og børnehaveledere på Glostrup Skole for skoleåret 2021-22.

Se den underskrevet aftale hér

Emner

Målgruppe