Kreds 10

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10:
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter inkl. valg af formand, næstformand og kasserer. 
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest mandag den 27. februar 2018. Beretning og bilag udsendes elektronisk.