Kreds 10

Generalforsamling

Se beretning, dagsorden og referat ovenover.

Generalforsamling i Glostrup Lærerforening – kreds 10

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 16. marts 2023 kl. 16.00 på Nordvangskolen, lærerværelset. Det er gratis at deltage.

Dagsorden i henhold til kredsens vedtægter.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal skriftlig være kredskontoret i hænde senest tirsdag den 28. februar 2023.

Beretning og bilag udsendes via mail.