Kreds 10

Kredskontoret

Laerernes Hus 1

Glostrup Lærerforening
Lærernes Hus på Vestegnen
Brøndbyvestervej 58
2605 Brøndby
Telefon: 43 44 48 18
E-mail: 010@dlf.org

 Sådan finder du os

Kredsformand:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 41
E-mail: tbje@dlf.org
Kursusansvarlig

Thomas Jensen Billede 2021

  Næstformand:
  Anna Højlund
  Mobilnr. 28 92 32 96
  E-mail: anna@dlf.org 

  Kasserer:
  Anders Falkenberg Nilsson
  E-mail: anil@dlf.org
  Arbejdsmiljøansvarlig

  Sekretær:
  Connie Kruuse
  E-mail: cok@dlf.org