Arrangementer

Introarrangement i Glostrup Lærerforening for nyansatte:
Den 25. august 2022
Den 26. januar 2023

DLF Kongres:
8. - 9 . november 2022

Generalforsamling:
Den 16. marts 2023

Medlemskursus:
Den 24. - 25. marts 2023