Arbejdsliv

Sygdom

Hvad sker der med arbejde, ansættelse og indtægtsgrundlag, hvis et sygefravær bliver længerevarende? Herunder er der svar på nogle generelle spørgsmål, men det vil ofte være en god idé at henvende dig til kredsen for at få rådgivning om din konkrete sag. Du skal også kontakte din læge. Det er lægen, der over for de sociale myndigheder skal dokumentere, at du er syg.

Sygedagpenge

Der er sygedagpengerefusion til arbejdsgiveren fra 15. fraværsdag. Efter 8 uger skal bopælskommunen (den sociale myndighed) foretage opfølgning og henføre dig til én af tre kategorier:

  • Gruppe 1: Tilbagevenden umiddelbart forestående - det vil sige ”forudsigelige sygeforløb”, eksempelvis et brækket ben (følges op hver 8. uge).
  • Gruppe 2: Risikosager - det vil typisk sige sygesager, hvor årsagen er stress, depression eller andre psykiske problemer. (skal vurderes i forhold til arbejdsevne med henblik på eventuel gradvis tilbagevenden til arbejdspladsen).
  • Gruppe 3: Længerevarende, alvorlige sygeforløb - det vil typisk være kroniske eller kritiske sygdomme.

For alle gælder, at der skal udarbejdes en opfølgningsplan.

Overhold tidsfristerne

I forbindelse med både opfølgningsplanen og dagpengerefusionen sender bopælskommunen papirer, som du skal skrive under.

Det er særdeles vigtigt, at du overholder de anførte frister for returnering, ellers kan det koste dagpenge og i værste fald betyde afskedigelse.

Lægeerklæringer

Arbejdsgiveren kan anmode om en varighedserklæring, der angiver, hvor længe du skønnes at være sygemeldt. Arbejdsgiveren har ikke ret til at få oplysninger om din diagnose, men du kan naturligvis selv vælge at fortælle, hvad du fejler.

Din arbejdsgiver kan anmode om en lægeerklæring om uarbejdsdygtighed, der beskriver, hvilke funktioner du bør undgå ved en eventuel delvis uarbejdsdygtighed.

Bopælskommunen har krav på en attest, hvor sygdommens årsag og diagnose er anført.

Helt eller delvis sygemeldt

Der er i princippet ingen forskel på, hvordan du melder dig helt syg eller delvis syg. Arbejdsgiveren kan ikke modsætte sig en delvis sygemelding, men han kan beslutte, du ikke skal genoptage arbejdet, før du er helt rask.

Dagpengerefusionen falder proportionalt, hvis arbejdet genoptages delvist.

Sygefraværssamtaler

Din leder vil undervejs føre samtaler med dig med henblik på at planlægge din genoptagelse af arbejdet.