Kreds 10

Kredsstyrelsen

Glostrup Lærerforening har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, 4 tillidsrepræsentantsuppleanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 41
E-mail: tbje@dlf.org
Kursusansvalig


Næstformand:
Anna Højlund
Mobilnr. 28 92 32 96
E-mail: anna@dlf.org 


Kasserer:
Anders Falkenberg Nilsson
E-mail: anil@dlf.org
Arbejdsmiljøansvarlig
  

Tillidsrepræsentanter:

Glostrup Skole:
Anna Højlund
Mobilnr. 28 92 32 96
E-mail: anna@dlf.org 


Matrikler:

Søndervangskolen:
Lotte Busk
E-mail: lottebusk@hotmail.com 


Nordvangskolen:
Lisbet Merlung
E-mail: lisbet.merlung@yahoo.com


Vestervangskolen:
Charlotte Borup                    
E-mail: Pædagogisk ansvarlig


Skovvangskolen:
Anders Jørsum
E-mail: andersjolle@hotmail.com
 

BUC:
Sarah Nørreskov 
E-mail: thomassarah55@hotmail.com


CDS:
Marianne Polk
E-mail: marianne.polk@glostrup.dk