Kreds 10

Kredsstyrelsen

Glostrup Lærerforening har en kredsstyrelse, som består af 6 tillidsrepræsentanter, 4 tillidsrepræsentantsuppleanter, kredsformand, næstformand og kredskasserer.

Kredsstyrelsen holder ca. 20 møder om året og en årlig generalforsamling i 1. kvartal. Kredsstyrelsen indgår aftaler med kommunen om løn- og arbejdsforhold, opstiller overenskomstkrav, afholder medlemsmøder, arrangerer kredskursus for medlemmerne, og afholder møder med udvalgte lærergrupper. 

Tillidsrepræsentanten aftaler arbejdsforholdene på skolen og er den kollega, som kan løse opståede problemer i samarbejde med skolens ledelse. 

Kredsformand:
Thomas Bo Jensen
Mobilnr. 20 82 96 41
E-mail: tbje@dlf.org
Kursusansvalig

 

 Thomas Jensen Billede 2021

  Næstformand:
  Anna Højlund
  Mobilnr. 28 92 32 96
  E-mail: anna@dlf.org 

 


  Kasserer:

  Anders Falkenberg Nilsson
  E-mail: anil@dlf.org
  Arbejdsmiljøansvarlig
  

 

  Tillidsrepræsentanter:

  Glostrup Skole:
  Anna Højlund
  Mobilnr. 28 92 32 96
  E-mail: anna@dlf.org 


  Matrikler:

  Søndervangskolen:
  Lotte Busk
  E-mail: lottebusk@hotmail.com 


  Nordvangskolen:
  Lisbet Merlung
  E-mail: lisbet.merlung@yahoo.com


  Vestervangskolen: 
  Charlotte Borup                    
  E-mail:   Pædagogisk ansvarlig


  Skovvangskolen:
  Anders Jørsum
  E-mail: andersjolle@hotmail.com
 

  BUC:
  Sarah Nørreskov 
  E-mail: thomassarah55@hotmail.com 


  CDS: 
  Marianne Polk
  E-mail: marianne.polk@glostrup.dk