Pensionister

På nuværende tidspunkt har vi ca. 92 pensionistmedlemmer i Glostrup Lærerforening.

Kontaktperson for fraktion 4 i Glostrup Lærerforening er:

Britta Kragelund:
br.kragelund@gmail.com

Jens Anker Madsen:
br33@mail.tele.dk

Jan Andreasen: 
fiekat@post.tele.dk 

Der arrangeres 8-9 udflufter om året for pensionisterne.

Tilmelding til udflugter og andre arrangementer sker ved henvendelse til kredskontoret på tlf. 43 44 48 18 eller via email på 010@dlf.org

Næste ture:

Den 13. september2018.
Den 30. oktober 2018.
Den 29. november 2018.

Læs mere om pensionisternes medlemsfordele hér